Izbornik:

3. razred
Matematika / GeometrijaPreuzmite:

Datoteke:
Geometrija 3 VIP.doc (*.doc, 27 KB) - Lili
Dužina - mjerenje.doc (*.doc, 28 KB) - Zmajchek
Kružnica i pravci - VIP.doc (*.doc, 23 KB) - Maslačak
Pravci - VIP.doc (*.doc, 23.5 KB) - Maslačak
Ravnina, pravac, dužina - VIP.doc (*.doc, 37 KB) - Anita
Dužina/Jedinice za novac - VIP.doc (*.docx, 275.69 KB) - M. Lampret
Pravac, polupravac, dužina - NL (*.docx, 18.38 KB) - P. Krajačić
Pravac, polupravac, dužina - NL2 (*.docx, 12.17 KB) - P. Krajačić

Prezentacije:

Pravci.ppt (*.ppt, 440 KB) - Grga
Polupravac i dužina kao dijelovi pravca (*.pptx, 91.81 KB) - A. Klobučić