Izbornik:

1. razred
Hrvatski jezik / Početno čitanje i pisanje tiskanih slovaPreuzmite:

Datoteke:
Glasovi i slova A,E,I,U,M - listići.doc (*.zip, 1.45 MB) - Žaneta
Vježbe prije i nakon obr. M i N.doc (*.zip, 40.96 KB) - Ksena
Listići nakon Dd.doc (*.rar, 115.66 KB) - Međimurka
Slova H,G,Z - listići.doc (*.rar, 530.61 KB) - Božana25
Tiskana slova do L.doc (*.rar, 51.67 KB) - Tratinčica
Prepiši i nauči čitati.doc (*.doc, 27 KB) - Ksena
Gdje čuješ glas J.doc (*.doc, 408 KB) - Tratinčica
Gdje čuješ glas L.doc (*.doc, 365 KB) - Tratinčica
Gdje čuješ glas N.doc (*.doc, 486 KB) - Tratinčica
Gdje čuješ glas R.doc (*.doc, 112 KB) - Tratinčica
Gdje je glas A.doc (*.doc, 253.5 KB) - Miki
Gdje je glas I.doc (*.doc, 228 KB) - Miki5
Gdje je slovo E.doc (*.doc, 174.5 KB) - Tratinčica
Gdje je slovo I.doc (*.doc, 137 KB) - Tratinčica
Gdje je slovo N.doc (*.doc, 663.5 KB) - Tratinčica
Gdje je slovo U,O.doc (*.doc, 1.22 MB) - Tratinčica
Globalno čitanje - Riječ-slika/domino.doc (*.doc, 406.5 KB) - Božana
Čitamo do S.doc (*.doc, 160.5 KB) - Glasna
Čitamo i crtamo do L.doc (*.doc, 25 KB) - Vlatka
Čitaj i piši do K.doc (*.doc, 1.04 MB) - Tratinčica
Čitaj i prepiši do K.doc (*.doc, 35 KB) - Tratinčica
Čitaj i prepiši - vježba.doc (*.doc, 28 KB) - Tratinčica
Čitaj i prepiši rečenice.doc (*.doc, 62 KB) - Tratinčica
Čitajmo do J.doc (*.doc, 274 KB) - Miki5
Čitajmo do L.doc (*.doc, 27.5 KB) - Vlatka
Čitajmo do M.doc (*.doc, 101.5 KB) - Miki5
Čitajmo do N.doc (*.doc, 94.5 KB) - Miki5
Čitajmo do V.doc (*.doc, 143.5 KB) - Miki5
Čitamo do S.doc (*.doc, 28.5 KB) - Vriskica
Čitamo i pišemo.doc (*.doc, 28.5 KB) - Vlatka
Čitanje do Cc.doc (*.doc, 32.5 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Čč.doc (*.doc, 25.5 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Ćć.doc (*.doc, 25.5 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Dd.doc (*.doc, 23.5 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Đđ.doc (*.doc, 23.5 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Gg.doc (*.doc, 27 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje i pisanje do N.doc (*.doc, 36.5 KB) - Mašica
Čitanje i pisanje do N.doc (*.doc, 78.5 KB) - Lvg
Čitanje i pisanje do Ss.doc (*.doc, 78.5 KB) - Lvg
Čitanje i pisanje do Rr.doc (*.doc, 69 KB) - Lvg
Gdje je glas M.doc (*.doc, 133 KB) - Tratinčica
Čitanje do Kk.doc (*.doc, 23 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Ll.doc (*.doc, 22.5 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Pp.doc (*.doc, 23 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Rr.doc (*.doc, 23 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Ss.doc (*.doc, 22.5 KB) - MiTZa MaTZa
Čitanje do Žž.doc (*.doc, 24.5 KB) - MiTZa MaTZa
Dan jabuka - NL.doc (*.doc, 439 KB) - Lidachica
Dopuni IMA/NEMA.doc (*.doc, 289.5 KB) - Tratinčica
Gdje čuješ glas - do K.doc (*.doc, 351.5 KB) - Tratinčica
Gdje čuješ glas B.doc (*.doc, 160 KB) - Tratinčica
Gdje čuješ glas P.doc (*.doc, 244.5 KB) - Tratinčica
Glas, slovo, riječ - do R.doc (*.doc, 66 KB) - Tratinčica
Glas, slovo, riječ - do T.doc (*.doc, 167 KB) - Tratinčica
Prepoznaj, napiši, oboji.doc (*.doc, 545 KB) - Tratinčica
Prijepis s VTS do S.doc (*.doc, 204.5 KB) - Tratinčica
Razvrstaj po broju slova - do P.doc (*.doc, 35.5 KB) - Tratinčica
Čitanje - Neboder.doc (*.doc, 22 KB) - Nova ovdje
Spoji sliku s početnim slovom.doc (*.doc, 537.5 KB) - Tratinčica
Gdje čuješ glas AMIEU.doc (*.doc, 1.58 MB) - Tratinčica
Listić nakon Dd.doc (*.doc, 30.5 KB) - Nova ovdje
Slagalica - do P.doc (*.doc, 30 KB) - Jaca
Slikovni diktat - R.doc (*.doc, 281.5 KB) - Međimurka
Slovarica.doc (*.doc, 203 KB) - Mama
Slovarica.doc (*.doc, 1.5 MB) - Mašica
Slovo Đđ.doc (*.doc, 26 KB) - Ljiljana
Slovo Gg.doc (*.doc, 1.75 MB) - Lima
Slovo M.doc (*.doc, 22.5 KB) - Jaca
Slovo N.doc (*.doc, 22.5 KB) - Jaca
Slovo P.doc (*.doc, 1.6 MB) - Lima
Listić nakon S.doc (*.doc, 33 KB) - Mimi
Slovo B.doc (*.doc, 43 KB) - Božana25
Slova Č,Ć.doc (*.doc, 60 KB) - Sanjam
Slovo L.doc (*.doc, 633.5 KB) - Lima
Slovo L.doc (*.doc, 54 KB) - Božana25
Slovo LJ.doc (*.doc, 149.5 KB) - Sanjam
Slovo NJ.doc (*.doc, 173 KB) - Božana25
Slovo Ž.doc (*.doc, 123 KB) - Božana25
Listić - iza Š.doc (*.doc, 30 KB) - Mare
Slovo T.doc (*.doc, 143.5 KB) - Anna27
Vježba čitanja i pisanja nakon D.doc (*.docx, 44.46 KB) - Sanjam
Listić za čitanje nakon V.doc (*.doc, 256 KB) - Lili
Čitamo - nakon V.doc (*.doc, 28.5 KB) - Lili
Sastavljanje rečenica - C, Č, Ć.doc (*.doc, 23 KB) - Jaca
Spoji sliku i riječ.doc (*.doc, 1.31 MB) - Lima
Gdje čuješ glas V.doc (*.doc, 203.5 KB) - Tratinčica
SlovoT.doc (*.doc, 151 KB) - Tratinčica
Čitanje do Vv.doc (*.doc, 22 KB) - MiTZa MaTZa
Pročitaj i nacrtaj.doc (*.docx, 15.75 KB) - Tratinčica
Provjera znanja do S.doc (*.doc, 208 KB) - None
Čitaj i odgovori - do D.doc (*.docx, 20.04 KB) - B. Domitrović
Čitamo do K,k i J,j.doc (*.docx, 16.41 KB) - Ž. Aido Milović
Čitamo do D,d.doc (*.docx, 15.51 KB) - Ž. Aido Milović
Glasovi M i N.doc (*.doc, 228.5 KB) - M. Rakitničan
Glas R.doc (*.docx, 97.48 KB) - Ž. Aido Milović
Globalno čitanje.pdf (*.pdf, 877.79 KB) - J. Vidan
Globalno čitanje - rečenice.pdf (*.pdf, 763.89 KB) - K. Konstantinović
Vježba čitanja i pisanja do B.doc (*.docx, 12.16 KB) - P. Vulić Voćanec
Vježba čitanja i pisanja do B.doc (*.docx, 13.83 KB) - B. Jajčanin
Čitamo do Š. - NLdoc (*.docx, 130.88 KB) - J. Blagus
Slovo G - VIP.doc (*.docx, 95.95 KB) - B. Domitrović

Prezentacije:

Globalno čitanje - AEIOUM.ppt (*.ppt, 252 KB) - Vlakusnijegu
Globalno čitanje.ppt (*.ppt, 740.5 KB) - Buba
Čitajmo do M.ppt (*.ppt, 346.5 KB) - Miki5
Prijepis nakon G.ppt (*.ppt, 825.5 KB) - Maslina
Slovarica.ppt (*.ppt, 1.76 MB) - Sonja
Slovo L.ppt (*.ppt, 648 KB) - Međimurka
Slovo Š.ppt (*.ppt, 210 KB) - Buba
Slovo T - kviz.ppt (*.ppt, 748.5 KB) - Grga
Slovo V.ppt (*.ppt, 413 KB) - Anita
Slovo Č.ppt (*.ppt, 565 KB) - Božana25
Slovo Ć.ppt (*.ppt, 353 KB) - Božana25
Zagonetna abeceda1.ppt (*.ppt, 328.5 KB) - Grga
Zagonetna abeceda2.ppt (*.ppt, 398.5 KB) - Grga
A a.ppt (*.ppt, 2.12 MB) - None
A, E, I, O, U čitanje vj.ppt (*.ppt, 1.82 MB) - None
D d.ppt (*.ppt, 2.19 MB) - None
K k.ppt (*.ppt, 2.3 MB) - None
M m.ppt (*.ppt, 2.53 MB) - None
J j.ppt (*.ppt, 2.11 MB) - None
Čitajmo - nakon M.ppt (*.ppt, 613.5 KB) - Mare
Slovo, riječ, rečenica.ppt (*.ppt, 1.23 MB) - None
Zvučna abeceda.ppt (*.ppt, 7.68 MB) - Amer
Čitajmo A, E, I, O U.ppt (*.pptx, 371.42 KB) - Neta
A, E, I, O, M, N, L čitanje vj.ppt (*.pptx, 184.79 KB) - Ž. Aido Milović

Ostalo:

Slovarica - bojanka.pdf (*.pdf, 1.95 MB) - Kaja
Slovarica.pdf (*.pdf, 3.76 MB) - Martina